Mateusz Jabłoński nowym prezesem NSGeo

IMG 0439 1024x768 Sprawozdanie z I Walnego Zjazdu Delegatów Kół Naukowych NSGeo

W piątek 20 czerwca na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w Sali Kolumnowej budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Karowej 20 odbył się I Walny Zjazd Delegatów Kół Naukowych NSGeo, na którym stawili się przedstawiciele 9 Kół Naukowych, KNGK Geoinformatyka reprezentowali Mateusz Jabłoński i Michał Lupa.

IMG 0405 300x225 Sprawozdanie z I Walnego Zjazdu Delegatów Kół Naukowych NSGeo

Zebranie rozpoczął w imieniu ustępującego zarządu kolega Michał Lupa. Na początku został przedstawiony i zaakceptowany program Zebrania:

1. Otwarcie obrad, prezentacja dokonań NSGeo z poprzedniego roku działalności (M.Jabłoński, M. Lupa).

2. Prezentacja działalności Kół Naukowych z poprzedniego roku działalności.

3. Wybór komisji skrutacyjnej, prezentacja kandydatów i wybory nowego Zarządu.

4. Dyskusja nad dalszą działalnością i statutem NSGeo.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad i przejście do części nieoficjalnej.

IMG 0401 300x225 Sprawozdanie z I Walnego Zjazdu Delegatów Kół Naukowych NSGeo

Następnie podsumowana została działalność Sieci od czasu zjazdu założycielskiego. Podczas podsumowania działalności mediów NSGeo Mateusz Jabłoński podkreślał jak ważne jest, aby uczestniczyły w tym wszystkie Koła.

Kolejnym punktem programu były prezentacje działalności poszczególnych Kół naukowych w ostatnim roku. Po prezentacji działalności zakończono kadencję zarządu, po czym wybrano dwuosobową komisję skrutacyjną. Członkowie Sieci zgłosili po jednym kandydacie na każde stanowisko w zarządzie. Kandydatem na prezesa został zgłoszony Mateusz Jabłoński, na wiceprezesa Adrian Ochtyra, a na sekretarza Grzegorz Siwek. Następnie odbyło się głosowanie jawne, w którym wszyscy kandydaci zostali zaakceptowani.

IMG 0403 300x225 Sprawozdanie z I Walnego Zjazdu Delegatów Kół Naukowych NSGeo

 

Zapraszamy na aktualną stronę Naukowej Sieci Studentów Geoinformatyki oraz do polubienia profilu na facebook, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeżeli macie głowy pełne pomysłów, czujcie się zaproszeni do współpracy!

[teammember id=”1075″ nopic]

Marcin Laskowski i Piotr Sławik odebrali nagrodę Bentleya

20 czerwca Marcin Laskowski i Piotr Sławik odebrali nagrodę za zajęcie 1. miejsca w  Innovation in Bridge/Road Design w Bentley Student Design Competition. O ich pracy pisaliśmy miesiąc temu.

Zwycięzcom i opiekunowi jeszcze raz gratulujemy, zwracając się do Bentley Systems z ponowną prośbą o uhonorowanie naszego opiekuna tytułem Nauczyciela Roku.

Zwyzięzcy z nagrodą, opiekunem i przedstawicielem Bentley Systems
Zwyzięzcy z nagrodą, opiekunem i przedstawicielem Bentley Systems

[teammember id=”1075″ nopic]

Szkolenie z ArcGIS CityEngine i ENVI LIDAR

20 czerwca większość studentów myśli już o zakończeniu roku akademickiego i zdaniu sesji. Ale nie studenci uczestniczący w Grancie Rektora!

Print screen z wykonywanych ćwiczeń
Print screen z wykonywanych ćwiczeń

W ramach grantu realizowanego wspólnie przez oba geodezyjne koła naszego wydziału – KNGK Geoinformatyka i KNG Dahlta – zorganizowano szkolenie z zakresu narzędzi, które studenci wykorzystają w pracy. Na potrzeby szkolenia przyjechało dwóch przedstawicieli edu esri.

Prezes Jabłoński objaśnia zawiłości oprogramowania ArcGIS młodszym kolegom. Viceprezes Dobrowolski notuje, a Michał Bosak i Paweł Borek urządzają małe heheszki. Pozowane.
Prezes Jabłoński objaśnia zawiłości oprogramowania ArcGIS młodszym kolegom. Viceprezes Dobrowolski notuje, a Michał Bosak i Paweł Borek urządzają takie tam małe heheszki. Pozowane.

Teraz – jeżeli jeszcze nie zostało to wykonane – zadaniem studentów jest zrobienie zdjęć elewacji wybranych do modelowania budynków.

Wspierają nas:

[rev_slider Wsparcie]

[teammember id=”1075″ nopic]