Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
kngk@student.agh.edu.pl

Nasze projekty

2021
GRANT: “Inwentaryzacja wybranych elementów architektury przestrzennej z porównaniem metod pomiarów geodezyjnych i wizualizacją wyników”
GRANT: “Projekt niwelatora hydrostatycznego wspomaganego
komputerem Raspberry Pi”

2020
GRANT: “Zwiększenie możliwości otwartego oprogramowania geoinformatycznego przez projekt, zaprogramowanie i upublicznienie wtyczki do programu QGIS”
https://github.com/Kaemer1645/AGH_Grant_QGIS
GRANT: “Wirtualna rekonstrukcja obiektów historycznych na podstawie badań archeologicznych oraz pomiarów geodezyjnych”
Szkolenie z GIS-Support: “Tworzenie wtyczek w programie QGIS”
http://www.kngk.agh.edu.pl/?qsm_quiz=quiz

2019
GRANT: “Badanie zmian koryta i doliny Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem metod geodezyjnofotogrametrycznych”
GRANT: “Budowa i aktualizacja systemu informacyjnego dla realizacji permamentnego monitoringu deformacji terenu spowodowanych historyczną eksploatacją górniczą obszaru Miedzianka-Orlinek-Miniszków na Dolnym Śląsku”
https://agh-ust.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=464cf43c7f4a4dc99db7fd81fd72cfe0&fbclid=IwAR3BLPA03cQFKJuCJDj04k5xDxIfErvxYSAjILq0kzj2o6VY-64RwCdif60

2018
GRANT: “Geodezyjna i fotogrametryczna inwentaryzacja ginących zabytków kultury materialnej dawnej Ziemi Sanockiej”
GRANT: “Budowa systemu informacyjnego dla realizacji permanentnego monitoringu deformacji terenu spowodowanych historyczną eksploatacją górniczą w miejscowości Miedzianka na Dolnym Śląsku z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej”

2017
GRANT: “Organizacja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji “GIS w inżynierii środowiska”
GRANT: “Pomiary objętości pokrywy śnieżnej w kotłach polodowcowych i niszach niwalnych w Karkonoskim Parku Narodowym”

2016
GRANT: “Pomiar i analiza zmian dna zbiornika wodnego eksploatowanego w sposób górniczy”
GRANT: “Organizacja międzyuczelnianej konferencji studenckiej “GIS w inżynierii środowiska”

2015
GRANT: “Ukończenie i publikacja w sieci aktualnego modelu 3D kampusu AGH na obszarze al. Mickiewicza – ul. Miechowska”
GRANT: “Wykonanie ścieżki dydaktycznej “Szlak Naftowy” oraz portalu dotyczącego jego historii i ciekawostek”
Projekt: “Wyjazd naukowy do Opactwa Pobenegdyńskiego w Jarosławiu”

2013
Projekt: “Integracyjna konferencja studentów geoinformatyki”

2009
GRANT: “Wirtualna kopalnia – interoperacyjna mapa online wyrobisk górniczych oparta o wolne i otwarte oprogramowanie (open source)”