Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
kngk@student.agh.edu.pl

Opiekunowie

Paulina Lewińska
dr inż.
SkOsE-mailGmail
Stanisław Szombara
dr inż.
SkOsE-mail