Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
kngk@student.agh.edu.pl

O nas

KNGK Geoinformatyka to jedno z kół naukowych działających na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Opiekunami Koła są dr inż. Paulina Lewińska i dr inż. Stanisław Szombara. Zapraszamy do przyłączenia się!

Czym się zajmujemy?

Działalność koła skupia się przede wszystkim na różnorodnym zastosowaniu zagadnień z zakresu:
– GIS,
– fotogrametrii i teledetekcji,
– geomatyki,
– geoinformatyki,
– geodezji górniczej.

Realizujemy ciekawe projekty, które są świetną okazją do nabycia cennych umiejętności praktycznych, a oprócz tego tworzymy po prostu zgraną ekipę 🙂

W roku akademickim 2020/2021 jesteśmy skupieni przede wszystkim na dwóch projektach objętych Grantem Rektora:

-“Inwentaryzacja wybranych elementów architektury przestrzennej z porównaniem metod pomiarów geodezyjnych i wizualizacją wyników”

-“Projekt niwelatora hydrostatycznego wspomaganego
komputerem Raspberry Pi”