BARTKOWA 2017

W dniach 20-22 października 2017 r. w Bartkowej odbyła się XXII Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH. W tym wydarzeniu biorą udział studenci, wydelegowani przez zespoły, realizujące  projekty dofinansowane w ramach konkursu „Grant Rektora AGH – 2017”.  W trakcie konferencji studenci w formie prezentacji składają sprawozdanie z realizacji grantów rektorskich.

Koło KNGK Geoinformatyka reprezentowały Hanna Helczyk i Paulina Pieszczoch. Hania relacjonowała wyniki zorganizowanej przez nas III Ogólnopolskiej Konferencji „GIS w inżynierii środowiska”, a Paulina wyniki badań nad pokrywą śnieżną przeprowadzonych w Kotle Szrenickim. Oprócz samej możliwości prezentacji wyników działań zespołów, konferencja jest też idealną okazją do integracji oraz daje możliwość wspólnej dyskusji nad projektami przez studentów o różnych specjalizacjach, jest także polem do nawiązywania ewentualnej współpracy między Kołami Naukowymi.

Konferencje Studenckiego Ruchu Naukowego AGH organizowane są wspólnie przez Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Akademickim Klubem Żeglarskim AGH.

 

Wycieczka na konferencji
Nasze przedstawicielki na obradach
Ognisko