Co robimy?

Co robimy ? Studiujemy na 1000%  🙂

​Rozwijamy własne projekty, organizujemy warsztaty na których uczymy się programować, startujemy w konkursach oraz zapraszamy ciekawych ludzi do wypowiadania się na fachowe tematy. Można nas spotkać w różnych miejscach ze względu na liczne wyjazdy i udział w konferencjach.

Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności nie tylko o informacje przekazywane na zajęciach, brać udział w ciekawych projektach, a przede wszystkim dobrze się bawić dołącz do nas i zapomnij co to nuda!

 

Obecnie w ramach „GRANTÓW REKTORA AGH” zajmujemy się organizacją dwóch projektów:

Organizacja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji „GIS w inżynierii środowiska

Projekt zakłada zorganizowanie trzeciej edycji konferencji „GIS w inżynierii środowiska”, która na celu ma popularyzacje rozwiązań GIS-owych w analizach środowiskowych. Zależy nam na zachęceniu studentów kierunków środowiskowych do sięgania po geoinformatyczne rozwiązania zagadnień naukowych. Konferencja będzie dla nich okazją do zaprezentowania swoich projektów realizowanych w kołach naukowych lub indywidualnie jako prace dyplomowe. W poprzednich edycjach konferencja cieszyła się dużą popularnością wśród studentów dlatego chcielibyśmy, aby tak jak w zeszłym roku, miała ona zasięg ogólnopolski zarówno dla studentów studiów I i II stopnia jak i doktorantów. Obecnie stronę konferencji obserwuje ponad 80 osób, a zainteresowanie wydarzeniem wciąż rośnie. Zaawansowane metody analiz środowiskowych na polskim rynku pracy są dopiero odkrywane, dlatego ich znajomość stwarza wiele możliwości zatrudnienia. W celu poszerzania wiedzy i umiejętności w tym zakresie, planowany jest także panel warsztatów prowadzony przez firmy i przedsiębiorstwa wykorzystujące rozwiązania geoinformatyczne na użytek środowiska. Aby zapewnić informację zwrotną na temat przydatności prezentowanych rozwiązań środowiskowych, przedstawione prace wezmą udział w konkursie do którego jury zostaną zaproszeni przedstawiciele krakowskich uczelni, a także firm i przedsiębiorstw wykonujących geoinformatyczne analizy środowiskowe w swojej codziennej pracy. Autorzy trzech najlepszych referatów otrzymają nagrody rzeczowe. Konferencja będzie okazją do promocji innowacyjnych kierunków nauczania na Akademii Górniczo-Hutniczej, jakimi są geoinformatyczne analizy środowiskowe, a także przyczyni się do wzmocnienia więzi między kołami naukowymi będącymi członkami Naukowej Sieci Studentów Geoinformatyki, założonej w 2012 roku przez nasze koło naukowe.

Cele projektu:

  •  organizacja jednodniowej konferencji studenckiej,
  •  przygotowanie bazy referatów w formie strony internetowej,
  •  popularyzacja rozwiązań geoinformatycznych pośród studentów kierunków środowiskowych,
  •  promocja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica na innych uczelniach w Polsce.

Pomiary objętości pokrywy śnieżnej w kotłach polodowcowych i
niszach niwalnych w Karkonoskim Parku Narodowym

Kotły polodowcowe i nisze niwalne znajdujące się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego są ze względu na ukształtowanie terenu miejscem długiego zalegania pokrywy śnieżnej. Dodatkowo, ze względu na warunki atmosferyczne formy te są miejscem akumulacji nawiewanych mas śnieżnych z miejsc wyżej położonych. Długo zalegająca duża pokrywa śnieżna jest czynnikiem wpływającą na wegetację roślinności, oraz powoduje powstawanie lawin śnieżnych. Powyższe aspekty wskazują na potrzebę pomiaru jej objętości.

Projekt będzie wykonany w ścisłej współpracy ze Stacją Bazową Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Karkonosze”, Karkonoskiego Parku Narodowego. Instytucja ta prowadzi rozliczne projekty naukowe, a jej pracownicy posiadają duże doświadczenie zarówno w planowaniu tego typu badań, jak i ich realizacji. Jest to bardzo dobre zaplecze do takich badań, a także najlepsze źródło wiedzy na badany temat oraz zagadnień związanych z klimatem i geomorfologią Karkonoszy.

W październiku 2016 r. został przeprowadzony rekonesans terenowy Kotła Szrenickiego, podczas którego razem z pracownikiem Karkonoskiego Parku Narodowego została potwierdzona zasadność planowanych działań.

W ramach projektu planuje się wykonanie dwóch sesji pomiarowych z wykorzystaniem metod skanowania laserowego oraz fotogrametrii naziemnej.  Studenci dokonywać będą pomiarów skanerem laserowym oraz serie stereogramów obejmujących teren przed, po, oraz w trakcie zalegania pokrywy śnieżnej.  Zadanie będzie wykonywane w dwóch sesjach pomiarowych w odstępie około  2 miesięcy. Pierwsza sesja pomiarowa zostanie przeprowadzona w zimie, druga natomiast we wczesnym okresie wegetacyjnym, po zejściu pokrywy śnieżnej. Pozyskane dane posłużą do opracowania modeli 3D mierzonych obiektów terenowych, co pozwoli na obliczenie mas zalegającego śniegu. Celem projektu jest również opracowanie metody pomiarowej podobnych zagadnień, która byłaby stosunkowo łatwa do realizacji, a zarazem dawała wiarygodne wyniki. Wymaga to kompleksowego opracowania algorytmu postępowania, co stanowi dodatkowy edukacyjny walor projektu.

Cele projektu:

  • pomiar objętości zalegającej pokrywy śnieżnej w kotłach polodowcowych i niszach niwalnych w Karkonoskim Parku Narodowym,
  • stworzenie animacji prezentującej modele 3D mierzonych obiektów, z zalegającą oraz bez zalegającej pokrywy śnieżnej;