Kontakt

KNGK Geoinformatyka

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
al. A. Mickiewicza 30/pawilon C4
30-059 Kraków

email:

kngk@student.agh.edu.pl
kngk.ggiis@gmail.com