Kolejna edycja konferencji GIS w Inżynierii Środowiska!

17 maja 2017 roku na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie odbyła się trzecia edycja konferencji „GIS w Inżynierii Środowiska”, której głównym organizatorem jest Sekcja Środowiskowa Koła Naukowego „KNGK Geoinformatyka”.

Już kolejny raz konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem kół naukowych z wielu uczelni w kraju, dzięki czemu uzyskała status ogólnopolskiej. Głównym punktem programu była studencka sesja referatowa, na której zaprezentowano 7 prac. Wystąpienia zostały ocenione przez 7-osobowe jury. Przewodniczącym Jury został prof. dr hab. Jacek Kozak (UJ), a sekretarzem  dr inż. Zbigniew Kowalewski (WGGiIŚ AGH). Ponadto w składzie Jury znaleźli się: dr inż. Marta Cebulska (PK), dr Marta Szostak (UR), dr Katarzyna Ostapowicz (UJ), mgr Edyta Wyka (ESRI) oraz mgr inż. Małgorzata Papież (doktorantka WGGiOŚ AGH).

Jury po dłuższej naradzie wybrało 3 najlepsze prace:

I miejsce: „Ocena możliwości wykorzystania niemetrycznych fotografii naziemnych do pozyskiwania informacji o sukcesji wtórnej lasu” Wojciech Łachowski, Koło Geografów UJ

II miejsce: „Monitoring obniżeń pogórniczych z wykorzystaniem metody InSAR” Radosław Grzybek, Kamila Sarota, KNGK Geoinformatyka AGH

III miejsce: „Wyznaczenie natężenia ruchu rowerowego w Lublinie z wykorzystaniem danych Lubelskiego Roweru Miejskiego” Kamil Kozik, Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT UMCS.

Drugą część sesji stanowiły wystąpienia doktorantów prezentujących cztery referaty bazujące na szeroko pojętej tematyce GIS.

Tegoroczna edycja została wzbogacona o konkurs na nagrodę publiczności, którą obecni na sali uczestnicy przyznali pracy: „Charakterystyka lasów w województwie małopolskim z wykorzystaniem analiz przestrzennych” wygłoszonej przez Adriannę Szulecką, AGH.

Po ogłoszeniu wyników studenci mogli wziąć udział w cennych warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli firm NaviGate oraz Progea 4D.

Organizatorzy kierują szczególne podziękowania firmom: ESRI Polska, Progea 4D oraz NaviGate za zaangażowanie, obecność oraz wzbogacenie programu konferencji w warsztaty i prezentacje, jak również wszystkim referującym za udowodnienie, że poziom wiedzy z zakresu GIS wśród studentów polskich uczelni stoi na bardzo wysokim poziomie.

Zapraszamy również na:

Oficjalny profil konferencji na Facebook

Oficjalną stronę konferencji