Konferencja PTIP

W Warszawie odbyła się XXVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej z cyklu „Geoinformacja w Polsce” na temat „Innowacyjne technologie i zastosowania informacji geoprzestrzennej”.

Zespół autorski w składzie Maria Zawisza, Marta Zygmunt, Anna Żądło oraz Marcin Zając z pomocą Pana Doktora Artura Krawczyka przygotował i zaprezentował referat pod tytułem „Analiza potencjału ekspozycji słonecznej dachów o zróżnicowanej konstrukcji z uwzględnieniem zacienienia na przykładzie wybranych obiektów budowlanych z terenu miasta Nowy Sącz”. Referat został zreferowany przez Martę i Marcina na sesji studenckiej i spotkał się z pozytywnym przyjęciem słuchaczy. Na podstawie wykonanych i zaprezentowanych wyników badań przygotowywany jest artykuł do publikacji w czasopiśmie „Roczniki Geomatyki”. 🙂

Dziękujemy całej ekipie za promocję Koła na wyjeździe i życzymy kolejnych osiągnięć naukowych 🙂