O nas

W ramach prowadzonej działalności dydaktycznej na naszym wydziale pojawiło się zainteresowanie grupy studentów zagadnieniami związanymi z grafiką komputerową. W związku z tym 16 marca 2006 grupa studentów naszego wydziału założyła Koło Naukowe Grafiki Komputerowej. Opiekunem koła został dr inż. Artur Krawczyk. Członkami koła mogli zostać wszyscy studenci różnych lat studiów i kierunków. Początkowo spotkania koła odbywały w Międzywydziałowym Laboratorium Grafiki Komputerowej AGH, co miało związek z tym, że były one nakierowane na ćwiczenia w zakresie obsługi programu Microstation i ogólnie pojętą grafiką komputerową.

W roku 2013, w związku ze stopniowo zmieniającym się profilem działalności koła, nastąpiła zmiana jego nazwy na KNGK Geoinformatyka, co z jednej strony podkreśla tradycje działalności, która nadal obejmuje modelowanie 3D i grafikę komputerową, ale też ukazuje, że koło idąc z duchem czasu, zaczęło się zajmować szerszym wykorzystaniem narzędzi komputerowych w odwzorowaniu i modelowaniu rzeczywistości.

Działalność naszego koła polega na rozwijaniu zainteresowań studentów oraz na popularyzowaniu wiedzy z zakresu grafiki komputerowej poprzez:

  • samokształcenie poprzez rozwijanie własnych projektów
  • organizowanie spotkań, sesji i debat z zakresu grafiki komputerowej z udziałem zaproszonych gości,
  • współudział organizacyjny i merytoryczny w konferencjach,
  • współpraca z pokrewnymi kołami naukowymi.

Uczestnictwo w spotkaniach koła przyczynia się do rozwijania naszych zainteresowań związanych z grafiką. Kilku studentów w ramach koła pracuje nad własnymi projektami takimi jak: Wizualizacja danych górniczo – geologicznych na przykładzie szybów LIV i LV, Wizualizacja technicznego wyposażenia szybu SG-1, Problematyka wizualizacji mostu na przykładzie Mostu Kotlarskiego, Wizualizacja satelity ENVISAT wraz z procesem pozyskiwania obrazów satelitarnych. Różnorodność projektów z zakresu geodezji górniczej, geodezji inżynieryjnej oraz z fotogrametrii świadczy o dużym zainteresowaniu grafiką komputerową wśród studentów różnych specjalności.