Prezentacja Grantu Rektora na Konferencji Herlany

8-10 maja 2014 w Międzybrodziu Żywieckim odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Młodych Geologów. Konferencja tradycyjnie odbywa się w miejscowości Herlany na Słowacji, toteż nazywana jest potocznie „Herlany”, a samo miejsce to „Królestwo Herlandii”. W ciągu 3 dni ponad 60 uczestników wygłosiło 44 referaty, głównie w języku angielskim. Tematyka dotyczyła głównie geologii i wydobycia, ale często zahaczała o bliższe nam zagadnienia. Jedna z sesji została poświęcona geomatyce, gdzie kilka referatów dotyczyło skanownia laserowego i zaawansowanych metod pomiarowych (m.in. Karolina i Wojciech Matwij w referacie „Syrveying support in geophysical methods”) oraz GIS (m.in. zapoznane na wyjeździe osoby związane z Kołem Naukowym Kiwon: Adrianna Góra, Szymon Franczak Marek Solecki, Adam Cygal i Michał Lupa w referacie „Implementation of digital maps and documentation of the site based on geographic information system for the selected regions of Szlak Naftowy”).
Mateusz Jabłoński wraz z przedstawicielką Koła Naukowego KNG Dahlta wygłosili referat prezentujący Grant Rektora realizowany przez oba koła. Jak wszyscy powinni wiedzieć grant obejmuje stworzenie 7 trójwymiarowych modeli budynków w oprogramowaniu ArcGIS CityEngine.
Mateusz Jabłoński i Karolina Materek w prezentacji referatu pt "AGH University of Science and Technology in three-dimensional web world"Mateusz Jabłoński i Karolina Materek w prezentacji referatu pt "AGH University of Science and Technology in three-dimensional web world"
Mateusz Jabłoński i Karolina Materek w prezentacji referatu pt „AGH University of Science and Technology in three-dimensional web world”

[gap h=”20″]

Referat pt. „AGH University of Science and Technology in three-dimensional web world” autorstwa Karoliny Materek, Łukasza Parkitnego, Michała Lupy i Mateusza Jabłońskiego powstał dzięki sponsorom:

[columns][column type=”1/4″]

esri Polska www.esri.pl
esri Polska
www.esri.pl

[/column][column type=”1/4″]

edu esri www.edu.esri.pl
edu esri
www.edu.esri.pl

[/column][column type=”1/4″]

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica w Krakowie
Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica w Krakowie

[/column][column type=”1/4″]

Projekt finansowano z Grantu Rektorskiego dla kół naukowych AGH
Projekt finansowano z Grantu Rektorskiego dla kół naukowych AGH

[/column][/columns]

[gap h=”20″]

Patronat medialny:

Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki www.nsgeo.agh.edu.pl
Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki
www.nsgeo.agh.edu.pl

[gap h=”30″]

[teammember id=”1075″ nopic]