Rejestracja udziału w Konferencji „GIS w inżynierii środowiska” już czynna!

Serdecznie wszystkich zapraszamy do rejestracji swojego udziału w konferencji zarówno aktywnego z referatem jak i biernego z udziałem w warsztatach.
Oczywiście wcześniej prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia. W przypadku udziału w konferencji z referatem niezbędne jest wyrażenie bądź odmowa zgody na publikacje abstraktu wygłaszanego referatu (Link Zgoda). Zgłoszenie referatu wymaga przygotowania abstraktu w postaci formatki(Link Formatka).