Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014

24-28 lutego 2014 roku w Krakowie odbyła się największa w Polsce konferencja branży górniczej – Szkoła Eksploatacji Podziemnej (SEP). Organizatorem SEP jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Studenci mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniu nieodpłatnie, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej jest jedną z największych konferencji z branży górniczej. Warto wysłuchać co mają do powiedzenia prezesowie spółek, pracownicy kopalń oraz naukowcy. Jest to dobra okazja, aby dowiedzieć się w jakich kierunkach rozwija się polskie górnictwo i w jakich kierunkach należy się dokształcać, rozwijać.

Dr inż. Artur Krawczyk i dr hab. inż. Tomasz Lipecki
Dr inż. Artur Krawczyk i dr hab. inż. Tomasz Lipecki

W ciągu tych kilku dni odbyły się sesje poświęcone sytuacji polskiego węgla, mechanizmom wydobycia, wentylacji czy metanowi. Dla nas – naszego koła – najbardziej interesująca sesja odbyła się trzeciego dnia. I to właśnie na sesji geomatyki górniczej pojawiło się najwięcej naszych studentów. Pierwsza, bardo obszerna część, obejmowałą tematykę zastosowania skanowania laserowego, jednej z najnowocześniejszych technik geodezyjnych. Prowadzący sesję – dr inż. Artur Krawczyk oraz prodziekan WGGIIS dr hab. inż. Tomasz Lipecki – podkreślali jak wielki postęp dokonał się w ciągu kilku lat: o ile wcześniej referaty dotyczyły wskazówek jak pomiary wykonywać, teraz skupiono się na konkretnych zastosowaniach skanowania.  Referenci mówili o wykonywaniu pomiarów inwentaryzacyjnych elementów wyciągowych (wieże, szyby, maszyny wyciągowe), chodników, komór i zbiorników (przekroje, mapy numeryczne, obliczanie objętości) oraz maszyn górniczych. Pewną innowacją jest podejście do sprawy w sposób oszczędzający czas: praca i analizy wykonywane na chmurach punktów w sposób analityczny, bez modelowania.

Mateusz Jabłoński podczas prezentacji referatu
Mateusz Jabłoński podczas prezentacji referatu

Swój referat w tym tonie wygosił prezes KNGK, Mateusz Jabłoński. W referacie mówił o inwentaryzacji wież szybowych na podstawie danych ze skanowania laserowego przy zastosowaniu technologii geoinformatyzcnych metod opracowania danych. Druga część sesji objęła tematyką wszystko, co z geomatyką kojarzyć się może: programowanie (GML), tworzenie map obiektowych (nawiązanie do sesji z poprzedniego dnia, próba inwentaryzacji urządzeń i maszyn górniczych), wykonywanie pomiarów geodezyjnych z użyciem nowoczesnych technologii (jak pomiary zintegrowane i użycie GNSS na KWK Sośnica-Makoszowy). W zasadzie jedynym akcentem czysto GISowym, z jakim spotkałem się przez te kilka dni, był system Bentley Geo Web Publisher V8i.

Z punktu widzenia ludzi związanych z GISem narzuca się niewielki udział tego sektora w referatach. Tworzone są systemy mające ułatwić zarządzenie złożem i produkcją, budowane na podstawie numerycznych modeli złoża, pojawiają się systemy, jak wspomniany powyżej system Bentley’a. W rozmowach z przedstawicielami działów mierniczych, usłyszeć jednak można, że GIS przydaje się do planowania już na etapie sporządzania planów ruchu.

Dla studentów organizujących konferencje i wygłaszających referaty SEP jest świetną okazją do zobaczenia jak wygląda prawdziwa duża konferencja oraz wdrożenia się do pisania poważnych publikacji, wygłaszania referatów. Konferencja i jej organizacja na pewno odbiją sie na kolejnych organizowanych przez nas samych. Zdjęcia pochodzą z materiałów organizatorów.

Zapraszamy na stronę i profil facebook SEP.

[teammember id=”1075″ nopic]