Zarząd

Aktualany zarząd koła – 2017/18

Prezes: Karolina Pargieła
Wiceprezes: Alicja Tama
Sekretarz: Marta Zygmunt
Skarbnik: Dominik Sowiński

Zarząd 2016/17

Prezes: Paulina Pieszczoch
Wiceprezes: Agnieszka Ochałek
Sekretarz: Hanna Helczyk
Skarbnik: Alicja Tama
 

Zarząd 2015/16

Semestr letni:
Prezes: Dominika Sztwiertnia
Wiceprezes: Agnieszka Ochałek
Sekretarz: Zuzanna Zielińska, Dominika Kmiecik
Skarbnik: Paulina Pieszczoch, Hanna Helczyk
 
Semestr zimowy:
Prezes: Dominika Sztwiertnia
Wiceprezes: Urszula Wiśniewska
Sekretarz: Zuzanna Zielińska
Skarbnik: Agnieszka Ochałek
 

Zarząd 2014/15

Semestr Letni:
Prezes: Paweł Borek
Wiceprezes: Marta Sobstyl
Sekretarz: Dominika Sztwiertnia
Skarbnik: Mateusz Jabłoński
 
Semestr Zimowy:
Prezes: Paweł Dobrowolski
Wiceprezes: Paweł Borek
Sekretarz: Dominika Sztwiertnia
Skarbnik: Mateusz Jabłoński

Zarząd 2013/14

Prezes: Mateusz Jabłoński
Wiceprezes: Paweł Dobrowolski
Sekretarz: Justyna Jurek
Skarbnik: Ewelina Czernomysa

Zarząd 2012/13

Prezes: Justyna Jurek
Wiceprezes: Marcin Laskowski
Wiceprezes: Jakub Łęgowi
Sekretarz: Mateusz Ilba
Sekretarz: Maria Pietruszka
Skarbnik: Paulina Mynarska

Zarząd 2011/12

Prezes: Marcin Laskowski
Wiceprezes: Kamil Figurski
Sekretarz: Maria Pietruszka
Skarbnik: Paulina Lewińska

Zarząd 2010/11

Prezes: Edyta Stojek
Wiceprezes: Jagoda Pietrzak
Sekretarz i Skarbnik: Paulina Lewińska

Zarząd 2009/10

Prezes: Grzegorz Olejarz
Wiceprezes: Dominik Drąg
Sekretarz i Skarbnik: Paulina Lewińska

Zarząd 2008/09

Prezes: Maciej Włodarczyk
Wiceprezes: Grzegorz Olejarz
Sekretarz i Skarbnik: Justyna Hudzicka

Zarząd 2007/08

Prezes: Maciej Włodarczyk
Wiceprezes: Anna Wodecka
Sekretarz i Skarbnik: Magdalena Ogłodek

Zarząd 2006/07:

Prezes: Władysława Rybacka
Wiceprezes: Anna Wodecka
Sekretarz: Jakub Grygierzec
Skarbnik: Maciej Magdzik