Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
kngk@student.agh.edu.pl

Zarząd koła

Małgorzata Zontek
Prezes
gmail
Marcelina Wilczyńska
Zastępca Prezesa
agh.edu
Jacek Hoffman
Skarbnik
gmail
Kamil Jamroziński
Sekretarz
gmail